ЗАСТОСУВАННЯ АНТИОКСИДАНТІВ В ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

30 октября, 2021      

Розглянемо, наскільки антиоксиданти важливі для харчових продуктів, з яких продуктів їх отримують і до чого призводить дефіцит цих інгредієнтів. Бажання забезпечити споживачів максимально широким асортиментом харчових продуктів незалежно від часу і місця виробництва зумовило необхідність створення різних способів обробки сировини і готових продуктів з метою збереження якості, запобігання псуванню і збільшення термінів зберігання. Варто відзначити, …

Антиоксиданты для мясной промышленности

7 августа, 2018      

Стремление обеспечить потребителей максимально широким ассортиментом пищевых продуктов независимо от времени и места производства обусловило необходимость создания различных способов обработки сырья и готовых продуктов с целью сохранения качества, предупреждения порчи и увеличения сроков хранения. Стоит отметить, что пищевые продукты подвержены не только микробиологической порче, в борьбе с которой помогают консерванты, но и окислительной. Роль «защитников» …